Bod Total Fina op Elf Aquitaine sluit ten vroegste eind oktober

(tijd/afp/reuters) - Het Hof van Beroep in Parijs zal op 7 oktober naar de pleidooien van de advocaten van Elf Aquitaine en Total Fina over hun ruilbiedingen luisteren. In het algemeen volgt het arrest dan een tweetal weken later. Dat betekent dat het ruilbod van Total Fina pas ten vroegste tegen eind oktober kan worden afgesloten. Het Hof van Beroep stelde tevens de uitspraak over het verzoek van Total Fina om het tegenruilbod van Elf op Total Fina op te schorten, uit. Omdat er pas op 7 oktober voor het Hof van Beroep zal worden gepleit, zullen het bod van Total Fina op Elf en Elf's tegenbod pas ten vroegste begin november afgesloten kunnen worden. Een arrest van het Hof van Beroep wordt gemiddeld vijftien dagen na de pleidooien geveld. Het arrest zal dan rond 22 oktober worden bekendgemaakt. En vermits de Franse beursgendarme CMF nog heeft herhaald dat het bod van Total Fina minstens 8 dagen na het arrest kan worden afgesloten en het tegenbod van Elf pas na het sluiten en de bekendmaking van de resultaten van Total Fina's bod, zal het bod van Total Fina ten vroegste eind oktober kunnen worden afgesloten en dat van Elf pas in november.