Bod van ING op BBL dwingt GBL en Frère te kiezen tussen meerwaarde en verankerin

(tijd) - Het bod van ING op BBL heeft GBL en Albert Frère in een zeer moeilijke positie gemaneuvreerd. De beslissing al dan niet in te gaan op het bod wordt voorzeker niet de meest eenvoudige die Frère ooit genomen zal hebben. Indien hij echter toehapt, dan realizeert GBL meteen een mooie meerwaarde. Het groepsresultaat zal dan ook dat van vorig jaar overschrijden.