Bodemattest kost 1.000 frank per perceel

(tijd) - Het bodemattest zal 1.000 frank per kadastraal perceel kosten. Dat zei minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans in Genk op een informatiedag van het VKW en Lisec. Hij weerlegde daarmee de her en der gehoorde bewering dat een attest 5.000 frank zou kosten. Kelchtermans zei ook dat al uitgevoerd bodemonderzoek 'niet waardeloos' hoeft te zijn.De Vlaamse Raad keurde begin dit jaar een decreet over de bodemsanering goed. Het heeft tot doel verdere verontreiniging van de bodem in Vlaanderen te voorkomen. Het decreet is op 29 oktober ten dele in werking getreden. Tegen die datum moest een lijst van potentieel bodemverontreinigende activiteiten en inrichtingen klaar zijn. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) moet tegen 29 april 1997 een register van verontreinigde gronden aanleggen. Bij de verkoop van gronden moet in bepaalde gevallen een bodemattest worden voorgelegd, waaruit blijkt dat de grond niet verontreinigd zijn. Volgens het decreet zou het bodemattest vanaf 29 april 1996 verplicht zijn, maar Kelchtermans heeft die datum losgelaten. Het staat nog niet vast wanneer het attest verplicht wordt.