Advertentie
Advertentie

Bodemscanning kan prijzige verrassingen voorkomen

Het opsporen van een lek in een stuwdam, een verdoken afvoerpijp onder water, de resten van een dorp uit de oudheid of een omgewoeld plekje in een achtertuin, behoort tot de kundigheden van Eurogéo, een bedrijf uit Louette Saint-Denis (nabij Gedinne). Eurogéo brengt via een scanning de ondergrond nauwkeurig in beeld. Bernard Gilsoul, zaakvoerder van Eurogéo, is ervan overtuigd dat zijn apparatuur de risico's op een foute inschatting van de bodemgesteldheid elimineert. De kleine meerkosten die hiermee gepaard gaan, staan geenszins in verhouding tot de mogelijke kosten die een aannemer boven het hoofd hangen bij eventuele problemen achteraf.