Bodson: vakbonden onderhandelen reeds met de regering

"De vakbonden zijn al aan het onderhandelen met de regering over de punten waarover zij met ons geen akkoord konden bereiken. Iedereen weet dat de regering zal moeten tussenkomen in de dossiers waarop het sociaal overleg een tijdje geblokkeerd is. De vakbonden moeten zich evenwel achter het akkoord scharen zoals wij er ons achter scharen en niets anders. Ze oefenen nu reeds druk uit op de regering en brengen hun standpunten naar voren. Dit is niet korrekt. Wij zullen het ook doen.' Dit verklaarde VBO- voorzitter Philippe Bodson in een gesprek met de redaktie over het interprofessioneel akkoord dat vandaag ondertekend wordt en over de aan de gang zijnde staatshervorming.