Boekhandel zoekt geld

Boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen wil de komende maanden zijn kapitaal gevoelig versterken. De nieuwe aandelencampagne kreeg de slogan 'Dwars doet lezen' mee, en mikt op 5 miljoen frank. Daarvoor wordt aangeklopt bij het grote publiek, gaande van studenten, journalisten en professoren tot Derde-Wereldactivisten en bezoekers van de boekhandel in de Wolstraat in Antwerpen. De campagne loopt nog tot eind januari 1999. Op dit ogenblik is al zo'n 700.000 frank ingezameld. Een extra 5 miljoen wordt ingebracht door de VZW Uitgeverij Epo, die ook in het verleden al de drijvende kracht achter de boekhandel was.