Boekhouders eisen beroep van belastingadviseur op

(tijd) - De 'Nationale Associatie der Boekhouders van België' (NABB) heeft een verzoekschrift ingediend bij minister van Landbouw en KMO Pinxten voor de erkenning van het beroep van belastingadviseur. Die erkenning zou volgens de NABB moeten samengevoegd worden met het reeds wettelijk erkende beroep van zelfstandig boekhouder. In augustus 1995 diende het Instituut van Belastingconsulenten (IBC) als eerste een verzoekschrift in voor de erkenning van het beroep en de oprichting van een eigen wettelijk erkend instituut.In het nieuwe wetboek van fiscale procedure is bepaald dat zowel advocaten als erkende belastingadviseurs zullen kunnen pleiten voor de geschillencommissies. In die commissies worden fiscale betwistingen tussen belastingplichtige en belastingadministratie in eerste aanleg behandeld. In augustus 1995 diende voorzitter Willy Maeckelbergh van het Instituut van Belastingconsulenten (IBC) een verzoekschrift in bij KMO-minister Pinxten om het beroep van belastingadviseur te erkennen op basis van de wet-Verhaegen uit 1976 ter erkenning van dienstverlenende intellectuele beroepen. Volgens die wet zijn onder meer de beroepen van zelfstandig boekhouder en vastgoedmakelaar erkend.