Advertentie
Advertentie

Boekhoudkundige verwerking van afgeleide producten is geen sinecure

BRUSSEL (tijd) - Zowel de internationale boekhoudorganisatie IASC als de Amerikaanse regelgever FASB publiceerden recent gelijklopende en gedetailleerde normen voor de boekhoudkundige verwerking van afgeleide producten. Basisidee is de 'mark-to-market': bedrijven moeten de gehanteerde financiële instrumenten aanpassen aan de marktwaarde, met onmiddellijke impact op de resultatenrekening. Toepassing van de IASC- of FASB-normen zal een fundamentele impact hebben op de rapportering. De 'bottom line' wordt een stuk volatieler, maar bovenal transparanter. De belegger kan er alleen maar wel bij varen.De boekhoudkundige verwerking van afgeleide producten in de boekhouding is een bijzonder complexe materie, waarover een legertje boekhouders, economen, fiscalisten en juristen zich al jaren buigt. Voor een stand van zaken trokken we naar Bruno Colmant. Colmant is hoofd van de interne audit bij BBL, doceert onder meer aan het Brusselse Ichec (Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales) en schrijft op dit ogenblik voor zijn promotie aan de ULB een verhandeling over financiële instrumenten.