Boekhoudwet en fiscale wet niet meer hand in hand

Toen begin vorig jaar het boekhoudbesluit werd herschreven, was een van de wijzigingen dat het boekhoudkundig al dan niet uitdrukken van gerealiseerde meerwaarden bij de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak niet meer afhangt van de fiscale regels. Daarbij delen twee vennootschappen de goederen, die worden ondergebracht in een nieuwe vennootschap. Het is een minder verregaande vorm van samengaan dan een volledige fusie. Sinds 6 februari 2001 gelden daarvoor niet meer de fiscale, maar de vennootschapsrechtelijke regels. Moet de fiscus de duimen leggen?