Boelwerf: afscheidspremie wordt 'morele schadevergoeding'

(tijd) - Om de afscheidspremie die de Vlaamse overheid wil uitbetalen aan de 1.100 ontslagen werknemers van Boelwerf Vlaanderen te onttrekken aan de parafiskaliteit wordt aan een originele formule gewerkt. De oplossing bestaat erin de premie uit te keren als 'morele schadevergoeding' via een speciaal op te richten VZW. De administratie van de RSZ zou geen bezwaar maken.Het nieuws dat er tussen het kabinet Van den Brande en de vakbonden van de Boelwerf een betwisting overbleef over een bedrag van 280 miljoen frank dat al dan niet zou opgaan aan parafiskale lasten, is al een tweetal weken oud. Indirekt werd in een persbericht van 25 april door minister-president Van den Brande bevestigd dat er nog betwistingen waren over de RSZ en/of personenbelasting, maar precieze gegevens daarover konden niet worden bekomen. Ook over het juiste bedrag dat de Vlaamse overheid als bonus (bovenop de bijdrage uit het Fonds voor sluiting van ondernemingen) wil uittrekken bestaat onduidelijkheid. Eerder had men het over 1.066 miljoen, later over 920 miljoen frank. De Standaard had het vrijdag dan weer over 1,2 miljard frank. Op het kabinet was niemand beschikbaar voor een precizering.