Advertentie
Advertentie

Boelwerf kan overheid 261 miljoen frank extra kosten

(tijd) - Bovenop de sociale enveloppe van 1,15 miljard frank van de Vlaamse overheid en een voorschot van ruim 600 miljoen frank uit het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen, dreigt de Boelwerf-factuur voor de overheid 261 miljoen frank duurder uit te vallen dan voorzien. Het gaat om achterstallige intresten die op de kabellegger Navigator moeten betaald worden en die grotendeels toe te schrijven zijn aan de maandenlange bezetting van de werf.Bouwheer Friary wil het schip enkel afnemen als eerst de intresten worden kwijtgescholden. De overheid heeft het mes op de keel. Het is kiezen tussen kwijtschelding of opdraaien voor 1,4 miljard frank onrecupereerbare kredieten.