Boeren betogen tegen bescherming Poekebeekvallei

(belga) - Honderden boeren uit Oost- en West-Vlaanderen voerden vrijdag actie aan de Poekebeek op de N409 tussen Deinze en Aalter. De actie verliep zonder incidenten, maar zorgde wel voor de nodige verkeershinder. Reden van de boerenbetoging is het voornemen van Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua om de 7.000 hectare grond in de Poekebeekvallei om te vormen van een waterwinningsgebied beschermingszone B, naar een effectief waterwinningsgebied zone A. De boeren eisen dat de regering eerst een goede vergoedingsregeling uitwerkt voor de bestaande zones A. Volgens de boeren houdt het voornemen van Dua zelfs een verstrenging in van het tweede Mestactieplan (MAPII) . Het omvormen van de Poekebeekvallei van een waterwinningsgebied zone B naar een zone A, betekent dat er 60 procent meer grond nodig is om dezelfde hoeveelheid geproduceerde mest op een ecologisch verantwoorde manier te verwerken en uit te rijden, zei provinciaal verantwoordelijke van de Boerenbond Bart Dochy. De regering beloofde aan de boeren een vergoeding als compensatie voor de strengere normen. Europa ging daar niet mee akkoord. De boeren beschuldigen de regering ervan dat ze haar verantwoordelijkheid niet opneemt. Ze vinden het onaanvaardbaar dat minister Dua zelfs het advies van Europa niet afwacht om het MAP II in te voeren. Aan hun gemeentebesturen vroegen ze de minister onder druk te zetten om het plan niet uit te voeren en een regeling uit te werken voor de boeren in de waterwinningsgebieden.