Boeren- en landleven onuitputtelijke bron voor de kunst

(tijd) - De tentoonstelling "Schilders van het landelijke leven in België. Van realisme tot post-expressionisme', in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (24.2 - 22.4.90), loopt stilaan naar haar einde. Wie heeft verzuimd deze expo van 78 schilderijen te bezoeken, kan nog terecht tot 22 april.