Boeren krijgen kompensatie voor inkomensverlies

(tijd) - De Belgische boeren krijgen kompensaties voor het verlies aan inkomen dat de hervorming van het Europese landbouwbeleid en GATT-maatregelen hen berokkent. De ministerraad besliste vrijdag onder meer dat boeren tussen 60 en 65 jaar die hun bedrijf overlaten aan jongeren, een soort brugpensioen krijgen. Daarnaast heeft de ministerraad vrijdag een eerste voorlopige versie van de nieuwe Maribel-maatregel met de CO2-taks, naar de Raad van State gestuurd voor advies.