Boeren tegen uitbreiding kwetsbare gebieden

(tijd) - Naar schatting 6.000 boze boeren kwamen gisteren in heel Vlaanderen met hun tractoren op straat. Ze nemen het niet dat de Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), de kwetsbare landbouwzones, waar strengere bemestingsnormen gelden, wil uitbreiden. De uitbreiding moet Vlaanderen in staat stellen de EU-nitraatnormen te halen. In Hoogstraten verzamelden zich circa 900 tractoren, in Gent aan de privé-woning van Dua een duizendtal, in Tienen circa 240, in Gooik een honderdtal en in Kampenhout-Sas een vijftigtal. In Hasselt betoogden zon 800 manifestanten te voet op de groene boulevard. In Tielt manifesteerden ongeveer 1.200 boeren met tractoren. De verkeershinder was op tal van plaatsen aanzienlijk.