Boerenbond kontroleerteen

(tijd) - De mengvoederfabrikanten willen niet als gifmengers bestempeld worden. Ze waarschuwen in dit verband wel voor de huidige "kruidenrage'. Wie zijn de belangrijkste spelers in deze weinig visibele sektor? Uit een onderzoek van P. Maselis blijkt dat Aveve, de aan- en verkoopvennootschap van de Belgische boerenbod, maar liefst 17 procent van de markt heeft. Versele-Laga, de onbetwiste nummer twee uit de sektor heeft een marktaandeel van 7,3 procent. Voorts blijkt dat 90 procent van de mengvoederbedrijven in Vlaanderen aktief zijn.