Boerenbond tegen afbouw landbouw in structuurplan Vlaanderen

(tijd) - De Boerenbond meent dat de landbouwoppervlakte in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen niet beperkt kan worden tot 630.000 hectare, maar dat een bruto-oppervlakte van 814.000 hectare, zoals voorzien in de gewestplannen, behouden moet blijven. 'Natuurreservaten' spreekt in een reactie van 'desinformatie' en stelt dat het zogenaamde 'status quo' neerkomt op een uitbreiding van de landbouwoppervlakte met 170.000 hectare.Eind maart legt minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns de krachtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. De Boerenbond heeft gisteren als eerste gereageerd op het ontwerp-RSV. De Boerenbond trok van leer tegen de toewijzing van 630.000 hectare 'landbouwnuttige' oppervlakte aan de agrarische sector, zoals voorgesteld in het ontwerp-RSV.