Boerenbond vraagt maatregelen voor varkenshouderij

De varkenshouderij in België kampt met de zwaarste krisis sinds vijftien jaar. Sinds december '86 zijn de prijzen voor mestvarkens zeer laag. Door de recente stijging van de voederkosten is er van inkomen in de mesterij geen sprake meer. De toestand van laagkonjunktuur wordt nog verslechterd door het overaanbod van biggen uit het buitenland. Volgens specialisten van de Boerenbond dreigt de Belgische varkenshouderij ten gevolge van de al lang aanslepende krisis struktureel ontwricht te worden.