Advertentie
Advertentie

Boerenbond vraagt steun varkenssector

(belga) - De Boerenbond reageert in zijn blad Boer en Tuinder ontgoocheld op wat hij de te beperkte steun noemt, die Vlaams minister van Landbouw Eric van Rompuy toezegde aan de noodlijdende varkenssector. De minister beloofde in individuele gevallen een uitstel van de aflossing van leningen die verleend zijn door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De Boerenbond dringt aan op meer begrip en daadwerkelijke financiële steun voor de getroffen bedrijven. Daaronder verstaat hij onder meer overbruggingskredieten.