Advertentie
Advertentie

Boerenbond vraagt structurele kostenbesparing in Vlaamse landbouw

(tijd) - De Vlaamse land- en tuinbouw verkeert stilaan in een crisis door de extreem lage prijzen voor bijna alle veldgewassen. De Boerenbond vreest voor de toekomst van die sector in Vlaanderen en wil dat de overheid intervenieert om de kosten te beperken. Ook de boeren zelf zouden door meer coöperatief op te treden hun kosten verder kunnen reduceren, aldus de Boerenbond.