Boerenbond wil superheffingennaar mestverwerkingsprojecten afleiden

LEUVEN (tijd) - De superheffing op niet verwerkte mestoverschotten die sommige landbouwers moeten betalen, zou volgens de Boerenbond beter worden besteed aan de bouw van verwerkingsinstallaties voor mest. Die boete is ook totaal onrechtvaardig, want er was onvoldoende verwerkingscapaciteit. 'Voor 2001 en 2002 gaat het om 7 miljoen euro boetes, geld dat nodeloos uit de sector wegvloeit', zegt Noel Devisch, voorzitter van de Boerenbond.