Boerenbond woedend op Dua over kwetsbare gebieden

(belga/tijd) - De Boerenbond is woedend omdat de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), haar voorstel voor de uitbreiding van de kwetsbare gebieden in Vlaanderen heeft ingediend bij de Europese Commissie. Minister Dua en minister-president Patrick Dewael (VLD) beklemtonen dat het om een voorlopig voorstel gaat, dat enkel om procedureredenen werd ingediend.De Europese nitraatrichtlijn bepaalt dat tegen 1 januari 2003 het grond- en oppervlaktewater niet meer dan 50 mg nitraat per liter mag bevatten. Om die doelstelling te halen, legt het Mestactieplan (MAP) bemestingsnormen op. In kwetsbare gebieden, vooral gebieden waar drinkwater wordt gewonnen, gelden de strengste normen.Omdat het nitraatgehalte op vele plaatsen nog altijd te hoog is, eist de Europese Commissie dat er meer kwetsbare gebieden worden afgebakend. Minister Dua had eind vorig jaar een voorstel klaar om het areaal uit te breiden van 52.995 tot 394.545 ha. Het gaat om iets meer dan de helft van de door de Mestbank geregistreerde cultuurgrond (684.722 ha) in Vlaanderen. De Vlaamse regering keurde haar voorstel niet goed. Dua kreeg de opdracht eerst te onderhandelen met de landbouworganisaties en de milieubeweging. Minister-president Dewael gaat trouwens mee onderhandelen met de Europese Commissie.De Boerenbond kwam deze week te weten dat minister Dua haar kaarten met bijkomende kwetsbare gebieden toch heeft doorgestuurd naar de Europese Commissie. Dat is tegen de afspraak en beperkt de bewegingsruimte bij de aangekondigde onderhandelingen, zegt de Boerenbond.De CD&V protesteerde eveneens tegen de gang van zaken. Volgens Gerald Kindermans doet het voorstel-Dua het mestoverschot met 20 miljoen kilogram stikstof stijgen. Dat betekent dat 10 procent van de veestapel moet verdwijnen en dat enkele duizenden arbeidsplaatsen op de helling staan, zeggen de christen-democraten.Zowel Dua als Dewael wijst erop dat het om voorlopige kaarten gaat. Een definitieve beslissing volgt pas eind januari, na overleg met landbouw- en milieuorganisaties. Het doorsturen van de voorlopige kaarten is gebeurd in overleg met de hele Vlaamse regering en was nodig wegens de eis van de Europese Commissie dat uiterlijk op 21 december bijkomende kwetsbare gebieden afgebakend zouden worden. Zo hebben wij laten zien met de zaak bezig te zijn, zegt Dua. MD