Boerenbond

De bondsraad van de Boerenbond heeft Jozef Cornelis uit Zwalm verkozen als lid van het hoofdbestuur in opvolging van wijlen Roger Van de Keere die onlangs overleed.