Boerenorganisaties: EU maakt misbruik van BSE-crisis

(tijd) - De Boerenbond en de Europese boerenorganisatie Copa uitten gisteren felle kritiek op het zevenpuntenplan van de Europese Commissie. Zij verwijten de Commissie van de BSE-crisis gebruik te maken om het Europese landbouwbeleid. De Boerenbond vreest een verlies van 250 miljoen frank aan speciale premies voor de rundveehouders en een grote verlaging van de inkomensvervangende premies.