Boksijzers en handschoentjes

Wetenschappers hebben de afgelopen jaren heel wat aandacht besteed aan het fenomeen van racisme en extreem rechts. 'In het veld' stapelden de initiatieven zich op om het extreem rechtse gedachtengoed te bestrijden. Maar academici en praktijkmensen werkten meestal naast elkaar. Tussen de wetenschappelijke analyse en de actie op het terrein gaapte een opvallende kloof. 'Bestrijding van racisme en rechts-extremisme', tot stand gekomen met de steun van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, is een poging om deze lacune een beetje op te vullen. Een tiental Vlaamse en Nederlandse wetenschappers geven vanuit hun eigen academische invalshoek een wetenschappelijke analyse van het fenomeen en formuleren tegelijkertijd een aantal praktisch bruikbare aanbevelingen ter bestrijding van racisme en/of rechts-extremisme.