Advertentie
Advertentie

Bolivia krijgt inheemse president

(tijd) - Evo Morales legt op 22 januari volgend jaar de eed af als eerste inheemse president van Bolivia. De linkse cocaboer krijgt de moeilijke taak een evenwicht te zoeken tussen de tegenstrijdige verlangens van de arme inheemse bevolking en die van de rijke blanken en mestiezen. Buitenlandse multinationals kijken argwanend uit naar Morales' plannen met de gassector.