Advertentie
Advertentie

Bolivië, Zaïre en Ruanda kregen meeste ABOS-hulp in '95

(tijd) - Bolivië, Zaïre en Ruanda waren in 1995 met respectievelijk 716 miljoen, 487 miljoen en 375 miljoen frank de belangrijkste begunstigden van de directe en indirecte bilaterale hulp van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS). Dat blijkt uit het jaarverslag 1995 van het ABOS. Opmerkelijk is nog dat het ABOS in een hoofdstuk over 'de disfuncties van de Belgische samenwerking' de verantwoordelijkheid voor de zogenaamde witte olifanten doorschuift naar het ministerie van Financiën.De Belgische ontwikkelingshulp in Latijns-Amerika spitst zich al jaren op Bolivië toe. In oktober 1995 werd deze situatie bekrachtigd door het afsluiten van een algemene overeenkomst voor ontwikkelingssamenwerking. Het ABOS kocht schulden van Bolivië bij de Nationale Delcrederedienst af en kwam in het kader van de Club van Parijs ook tussen in een andere schuldverlichting voor Bolivië. Voorts steunde het ABOS projecten rond de volksgezondheid, waterbevoorrading en de bevaarbaarheid van de rivieren in Bolivië.