Bolkestein moet eraan Kris Van Haver

Hoe kan Europa de slabakkende economie eindelijk de goede richting uitsturen? Dat is de centrale vraag op de Europese top die vandaag in Brussel eindigt. Toch wordt de EU-top gekaapt door een lang-gerekte kreet van ongenoegen over de Bolkestein-richtlijn, de ontwerptekst voor het vrijmaken van de diensten.