Bombardier Eurail lijdt verlies

BRUSSEL (belga) - Bombardier Eurail (vroeger BN Spoorwegmaterieel en Metaalconstructies) heeft in het boekjaar 1991 een netto gekonsolideerd verlies geleden van 541 miljoen fr. Hierbij wordt rekening gehouden met een afschrijving van 202 miljoen fr. op positieve konsolidatieverschillen die voortkomen uit de integratie van de jaarrekeningen van de dochterondernemingen, waaronder ANF Industrie. De gekonsolideerde omzet bedroeg 14,5 miljard fr., een toename met 223% ten opzichte van het boekjaar 1990, rekening gehouden met de nieuwe integraties, en van 143% met dezelfde konsolidatiekring als die van 1990. De cash flow "benadert ondanks alles het evenwicht', zo staat in een mededeling. De dochterondernemingen SELE Belgium en JeT Parts werden in het boekjaar gesloten. Zij hebben voor het boekjaar een bedrijfsverlies van 117 miljoen fr. veroorzaakt. De nieuw aangekochte dochterondernemingen BWS in Oostenrijk en ANF Industrie in Frankrijk leveren een positieve bijdrage tot het bedrijfsresultaat van 145 miljoen fr.