Advertentie
Advertentie

Bombardier Eurorail kan verlies meer dan halveren

(tijd) - Bombardier Eurorail, het vroegere BN, is er in geslaagd in 1993 zijn monsterverlies van het jaar voordien meer dan te halveren. Toch werd opnieuw een nettotekort, deel van de groep, van ruim een miljard genoteerd. Wel werd de cash flow opnieuw positief.Het deblokkeren van het dossier Le Shuttle midden vorig jaar betekende een kentering voor de groep Bombardier Eurorail. De levering van de pendelrijtuigen voor Eurotunnel kon daardoor op gang komen. Bovendien werd enkele maanden later een oplossing gevonden voor de claim die het consortium, waar Eurorail deel van uitmaakte, bij de bouwheer van de Kanaaltunnel had ingediend. Het versneld afbouwen van de magazijnvoorraden en de levering van het afgewerkte materieel aan de klant, gekombineerd met de toegenomen vooruitbetalingen voor lopende en nieuwe kontrakten, verbeterden de kaspositie van de groep aanzienlijk. Daarbij kwamen de drie kapitaalverhogingen voor in totaal meer dan drie miljard door de hoofdaandeelhouder, het Canadese Bombardier Inc.