Bomen kappen

Bomen kunnen heel oud worden. Maar ook zij hebben niet het eeuwige leven. Soms kan het nodig zijn ze te kappen. Omdat ze te oud of ziek zijn of omdat ze plaats moeten maken voor een nieuwe weg of een nieuw gebouw. Omdat het vellen van oude bomen zon ingrijpende maatregel is die het hele karakter van een tuin, een straat of plein kan veranderen en omdat mensen zich vaak sterk emotioneel verbonden voelen met bomen, is dat een beslissing die niet lichtzinnig mag worden genomen en waarover, wanneer het een publieke rumte betreft, de bevolking degelijk moet worden geïnformeerd.Paul Geerts