Bond Beter Leefmilieu streeft naar harmonie tussen landbouw en milieu

De Bond Beter Leefmilieu heeft samen met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten een lijvig dossier samengesteld rond het tema landbouw en milieu. Volgens de initiatiefnemers heeft het moderne landbouwbedrijf een negatieve invloed op milieu en natuur. Het werk, dat deze invloeden beschrijft, moet tevens dienen als wetenschappelijk gefundeerd basisdokument voor gesprekken tussen de landbouwsektor, de overheid en de milieubeweging.