Advertentie
Advertentie

Bond Beter Leefmilieu vindt mestaktieplan ontoereikend

(tijd) - 'Indien het politiek akkoord rond het mestaktieplan (MAP) dat maandag werd gesloten, werkelijk zou beantwoorden aan de Europese regelgeving, dan moesten de bemestingsnormen een stuk strenger zijn dan wat nu voorligt', zo vindt Rik De Baere, jurist van de Bond Beter Leefmilieu. De Boerenbond ziet in het akkoord wel enkele verbeteringen, maar noemt het geheel te vaag om nu al een oordeel te vellen. De organizatie vraagt nog ruimte voor overleg.Het politiek akkoord over het MAP lokt zoals verwacht kon worden tegenstrijdige reakties uit. De landbouworganizaties Boerenbond, Ocato en ABS begroeten het akkoord welwillend, terwijl de Bond Beter Leefmilieu vindt dat het akkoord niet ver genoeg gaat. Jurist De Baere van de Bond Beter Leefmilieu formuleert vele kritische bedenkingen. De bewering van de Vlaamse regering dat het MAP beantwoordt aan de Europese richtlijnen, is flagrant onjuist, vindt De Baere.