Bond krijgt kans van rechtbank

SYDNEY (reuter) - De zwaar in de problemen verkerende Australische Bond Corporation heeft donderdag van het hooggerechtshof in Sydney toestemming gekregen om een schuldkonversieplan aan zijn schuldeisers voor te leggen. Met de omzetting van schuld in aandelen, kan voorkomen worden dat Bond Corporation wordt gelikwideerd. De rechtbank wil Bond die kans nog geven. Bond Corporation zal zijn schuldenplan hopelijk eind mei aan zijn crediteuren kunnen voorleggen, zo zegt direkteur Kim McGrath.