Advertentie
Advertentie

Bond voor Grote en Jonge Gezinnen stelt grenzen aan flexibiliteit kinderopvang

(tijd) - De Bond voor Grote en Jonge Gezinnen heeft vragen bij de toenemende flexibilisering van kinderopvang. Ze vraagt rekening te houden met de draagkracht van het kind, en beklemtoont dat het uitbreiden van de opvanguren nooit een alibi voor werkgevers mag zijn om hun personeel te laten overwerken. De Bond pleitte gisteren voor betaalbare, voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang.