Advertentie
Advertentie

Bonden eisen meer oog voor gehandicapten

(tijd) - De vakbonden vragen een actief beleid voor personen met een arbeidshandicap. Er moeten maatregelen genomen worden om ziekte- en inactiviteitsvallen weg te werken en om dumping door werkgevers te voorkomen. Ook eisen het ACV en het ABVV dat de non-discriminatiewet wordt nageleefd.