Advertentie
Advertentie

Bonden en directie De Post sluiten CAO

(tijd) - Directie en vakbonden van De Post tekenden een raamakkoord voor vier jaar (2001-2004). Enkel de Franstalige christelijke vakbond CGSP onthield zich. De overeenkomst beoogt een verhoging van de productiviteit, een verbetering van de werkomstandigheden en een meer loon. Het akkoord kost 22 miljard frank. Twaalf miljard daarvan is bestemd voor vervroegde pensionering.