Advertentie
Advertentie

'Bonden en werkgevers moeten autonoom beslissen over arbeidsvoorwaarden

(tijd) - 'Arbeidstijdverlenging is altijd contraproductief', stelt Frank Bsirske, de voorzitter van Verdi, de machtige Duitse diensten- en ambtenarenbond. De bonden zullen zich er daarom met alle macht tegen verzetten dat de Duitse politiek deze trend met wetten ondersteunt. 'Bonden en werkgevers moeten autonoom over arbeidsvoorwaarden blijven beslissen. Dat recht is in de grondwet verankerd en laten we ons niet ontnemen.'