Bonden vragen maatregelen tegen scheefgroei in lompensector

(tijd) - De twee grote textielvakbonden willen dat de federale overheid snel maatregelen neemt om de wildgroei bij de lompenophaling en het zwartwerk bij de lompenverwerking tegen te gaan. Het ACV en het ABVV vrezen dat anders het duizendtal arbeidsplaatsen bij de bonafide bedrijven bedreigd wordt.De lompensector, die gedragen kleren verwerkt tot tweedehandskledij en vodden, stelt ruim 1.000 laaggeschoolden tewerk, meestal in kleine bedrijfjes.