Bonden vrezen dat non-profit geen tewerkstellingsplan krijgt

BRUSSEL (tijd) - De vakbonden uit de non-profitsector trekken aan de alarmbel, omdat ze vrezen dat er maar weinig terecht zal komen van de loonkostenverlaging, voorzien in het meerjarenplan voor de werkgelegenheid. Volgens de bonden zijn de werkgevers niet bereid te praten over een tewerkstellingsplan voor de sector, omdat de regering de geldkraan niet openzet. Meer nog, zeggen de bonden, de regering vraagt dat de sector eerst put uit de opbrengst van de loonkostenverlaging uit 1993.In het 'Meerjarenplan voor de Werkgelegenheid', dat in september werd opgesteld, kondigde de regering specifieke initiatieven aan om de werkgelegenheid in de non-profitsector aan te zwengelen. Ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, en thuisverplegings- en revalidatiecentra kunnen rekenen op een verlaging van sociale bijdragen voor de lage lonen, en zelfs op een volledige vrijstelling voor alle bijkomende aanwervingen. Als enige sector moet de non-profit garanties geven voor die extra banen, en wel in een tewerkstellingsplan dat de ganse sector verbindt.