Advertentie
Advertentie

Bonden willen snijden in directe steun bedrijven

BRUSSEL (tijd) - Vlaminov, de verlaging van de onroerende voorheffing voor bedrijven die jobs creëren of investeringen realiseren, kan niet worden verlengd. En de tendens om bedrijven almaar makkelijker expansiesteun toe te kennen, moet een halt worden toegeroepen. Dat zeggen het Vlaams ACV en het Vlaams ABVV. De bonden bedoelen daarmee niet dat de Vlaamse overheid de economie niet moet aanzwengelen. Maar de voorkeur moet gaan naar investeringen in infrastructuur.De Vlaamse regering geeft eerstdaags de voorzet voor de opmaak van de begroting voor volgend jaar. In het het Vesoc (Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité) beginnen de sociale partners zich op te warmen voor de concretisering voor 1999 ('herijking') van het werkgelegenheidsakkoord 1998-2000, dat eind vorig jaar werd gesloten. Voor de Vlaamse vakbonden twee redenen om hun verlanglijstje voor het werkgelegenheidsbeleid kenbaar te maken.