Bondsdag stemt in met Duitse begroting 1995

BONN (afp) - De Duitse Bondsdag heeft gisteren de federale begroting 1995 definitief goedgekeurd. De uitgaven worden geraamd op 477,7 miljard mark, het begrotingsdeficit op 49 miljard mark. De begroting moet nu naar de Bondsraad, waar de socialisten de plak zwaaien. Zij hebben al gezegd de begroting niet te zullen goedkeuren. Het gros van de uitgaven gaat naar het ministerie van arbeid en sociale zaken: 128,8 miljard mark, een stijging met 2,1 procent tegenover de begroting 1994. Transport krijgt 53,2 miljard mark of 0,9 procent meer dan het jaar voordien. Defensie ziet zijn middelen aandikken met 1,2 procent tot 47,8 miljard mark. De rente op de uitstaande schulden bedraagt 87,9 miljard mark.