Boni sociale zekerheid lopen op tot 16 miljard

(tijd) - In de sociale zekerheid zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een overschot geboekt worden van ongeveer 16 miljard. Dit is een goede 10 miljard meer dan oorspronkelijk begroot werd. Dit gunstige resultaat is vooral te wijten aan de stijging van de sociale bijdragen met ongeveer 15 miljard.