Bonn wil aanscherping van Maastricht-normen

MUNCHEN/BRUSSEL (anp/tijd) - Theo Waigel, de Duitse minister van Financiën, wil dat de beruchte convergentienormen van het Verdrag van Maastricht verstrengd worden. Waigel vreest dat anders de lidstaten van de Europese Unie geneigd zullen zijn hun budgettaire discipline overboord te gooien, eenmaal zij definitief zijn toegetreden tot de derde fase van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU).Het Verdrag van Maastricht bepaalt dat lidstaten die willen toetreden tot de derde fase van de EMU het tekort op hun begroting moeten beperken tot maximaal 3 procent van hun bruto binnenlands produkt (BBP) of voldoende in die richting moeten evolueren. De staatsschuld zou niet hoger mogen liggen dan 60 procent van het BBP of dit cijfer in voldoende mate benaderen. Tijdens de derde fase van de EMU - die waarschijnlijk niet voor 1999 van start zal gaan - zullen de EU-lidstaten één monetair beleid voeren en één enkele Europese munt invoeren.