Bonnier lijdt uitzonderlijk verlies in jongste boekjaar

(tijd) - Vorig jaar leed de sedert 1967 gesloten Luikse steenkoolmijn in vereffening Bonnier een uitzonderlijk verlies van 1,4 miljoen fr. op een balanstotaal van 100,3 miljoen fr. De overgedragen winst bedraagt nog steeds bijna 98 miljoen fr.