Bonus-malussysteemeindelijk afgeschaft

(tijd) - De ministerraad keurde vrijdag de afschaffing van het bonus-malusstelsel in de autoverzekering goed. Het koninklijk besluit voorziet in een prijsliberalisering van de autoverzekering en laat de Belgische wetgeving overeenstemmen met het Europees recht. De Europese Commissie is tegen een verplicht tariferingsmechanisme in de autoverzekering omdat dat de concurrentie in het gedrang brengt. Vanaf 1 februari is de koppeling van een verplichte premie aan de bonus-malusschaal definitief verleden tijd. De verzekeraars kunnen dan nog wel degelijk het bonus-malusmechanisme hanteren om hun klanten volgens risicos in te delen, maar aan die schaal zal geen verplichte minimumprijs meer hangen. Het mechanisme van een hogere bonus-malus wanneer je een ongeval veroorzaakt blijft bestaan, maar de verzekeraar kan zelf beslissen welke premie hij tegenover ieder punt van de schaal zet. Voor de consument zal het hierdoor moeilijker worden om de prijzen van de autoverzekeringen te vergelijken. Niettegenstaande zal de concurrentie tussen de verzekeraars verhogen en worden de prijzen dan ook interessanter.In een tweede fase voorziet het koninklijk besluit dan nog de afschaffing van de puntenschaal zelf, waardoor het principe van bonus-malus dan helemaal verdwijnt. Dat gebeurt in januari 2004. De verzekeraars zullen dan een eigen tariferingssysteem kunnen opstarten en dus volledig zelf kunnen beslissen hoe ze hun klanten diversifiëren en welke prijs ze die dan vragen.De bonus-malus wordt niet meteen volledig opgeheven omdat de verzekeraars wat tijd nodig hebben om een eigen nieuw prijssysteem uit te dokteren. SaS