Borealis bouwt nieuwe compoundfabriek

(tijd) - Het nu Deense bedrijf Borealis, dat zowat 30 procent van zijn produktie in Vlaanderen realizeert, heeft een uitzonderlijk goed 1995 achter de rug. De nettowinst vervijfvoudigde van 413 miljoen tot ruim 2 miljard Deense kroon. Die winstsprong dankt de groep aan een bijna-verdubbeling van de prijzen voor polyetyleen (PE) en polypropyleen (PP). Behoud van die winst dit jaar zal moeilijk zijn, omdat de prijzen eind 1995 opnieuw sterk zijn gedaald. Het gros van de nieuwe investeringen in '96 wordt andermaal in Vlaanderen gepland.Borealis ontstond twee jaar geleden uit een fusie van de belangen inzake olefinen van het Finse Neste en van het Noorse Statoil. Die nieuwe groep werkte zich op tot het grootste polyolefinenbedrijf in Europa met een capaciteit van 2,2 miljoen ton. Het komt nog voor Montell, de fusiegroep van Shell en Montedison inzake polyolefinen.