Borg voor bedrijven kost Nederlandse staat 3,5 miljard gulden

AMSTERDAM (hpa) - Het tekort op de door de Nederlandse staat aan het bedrijfsleven verstrekte exportkredietverzekeringen zal in 1992 oplopen tot naar schatting 3,5 miljard gulden. Op die manier wordt dit stelsel van borgstellingen een soort verkapte subsidieregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven. Met die boodschap trad de Nederlandse Algemene Rekenkamer, het hoogste kontrole-orgaan van de overheid, gisteren in de publiciteit.