Advertentie
Advertentie

Boris Nikolajevitsj Jeltsin: de nieuwe tsaar

(tijd) - Vreemd. De eerste rechtstreeks door het volk verkozen president in de Sovjetunie, die met gevaar voor zijn eigen leven op de tanks kruipt om een konservatieve staatsgreep te doen mislukken, de pleitbezorger van de zelfstandigheid van de sovjetrepublieken en de man die via de vrijmaking van de prijzen en massale privatizeringen de marktekonomie in Rusland wil invoeren, wordt in het Westen afgedaan als een populistisch demagoog met diktatoriale trekjes. Hem wordt verweten dat hij de door een kleine kliek apparatsjiks aangeduide, in de Sovjetunie onpopulaire, sekretaris-generaal van de kommunistische partij opzij schuift. De uiteengevallen Sovjetunie mag dan al door twaalf onafhankelijke republieken opgevolgd zijn, uiteindelijk is de sterke man in Rusland de sterke man binnen het bondgenootschap van de twaalf. En die sterke man in Rusland is de in het Westen vaak verguisde, zelden ernstig genomen Boris Nikolajevitsj Jeltsin. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie en het wegvallen van de in het Westen wel populaire Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov is Jeltsin de machtigste man in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, en dat op een kruciaal moment in de geschiedenis van de twaalf republieken.