Borrel drinken kan samenhang in de groep versterken

(tijd) - Steeds meer bedrijven nemen de gewoonte aan om hun personeel een borrel of een biertje te laten nuttigen om in een positieve sfeer het professioneel sukses van een medewerker of een team in de verf te zetten. Op die manier wordt de samenhang in de 'groep' versterkt. Alkoholgebruik komt op het werk ook dikwijls voor om leuke momenten uit het persoonlijk leven met kollega's te delen. Die laatste vorm van alkoholgebruik lijkt zich wel steeds meer buiten de officiële werkuren te koncentreren.Beide vaststellingen worden gedaan door Eric Rosseel, arbeidspsycholoog aan de VU Brussel. Verschillende recente studies geven een beter, zij het nog altijd onvolledig, beeld van het alkoholgebruik in de werksfeer. De Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) stelde op een evaluatiekongres in Antwerpen overigens een interessante enquête voor over het alkohol- en drugbeleid in het bedrijfsleven.